Finns det gräns för vad Google vet om dig?

The Guardian konstaterar i ett långt reportage att Google inte bara är uppkopplat mot internet – Google ÄR internet. Med sin datainsamling ser Google när en kvinna i hemlighet besöker en abortklinik. De kan med enkelhet se vem som är otrogen med vem. De ser extremism och terrorism och de ser och vet mer än dig om dina barn. Google ser allt.

Google samlar årligen in kopiösa mängder av data. Det är inte bara data om vad du söker på utan data från alla delar av samhället. Data från sjukvården, militären, polisen, myndigheter och företag. Samt det mer uppenbara – Dig. Denna insamling har skett år efter år sedan starten tidigt 2000-tal.

Google är inte längre ett företag i mängden och har varken en storlek eller ambition att vara det. Utöver det vi själva ser finns en annan sida av Google där de bl.a. arbetar sida vid sida med regeringar och delar information. Enligt The Guardian får det varningsklockorna att ringa. Vad är egentligen Googles gränser och restriktioner? Finns det några?

Allt startade med att Google 2004 köpte ett CIA-finansierat bolag med massor av satellitbilder, Keyhole, och döpte om det till Google Earth. En ny era i Googles historia va född…

Läs mer

  • Originalartikeln i The Guardian här