Copyrightlag förändrar Facebook

EU röstade i mitten av september igenom nya copyrightlagar trots massiv kritik. EU-parlamentet röstade igenom artikel 11 samt 13 under jubel. Inom EU-parlamentet finns bland annat en vrede mot internetjättarnas snillrika skatteplanering och dessa nya lagförslag är ett svar på detta. EU-parlamentarikern Fredrick Federley säger att lagarna kommer förstöra internet så som vi ser det i dag.

Artikel 11 (även kallad länkskatt) innebär att internetföretag som Google och Facebook måste betala för att de publicerar länkar till copyrightskyddat material. Detta kan vara länkar till allt ifrån nyhetsartiklar till bilder med copyrightskydd. I praktiken innebär detta att Facebook skulle behöva ha licens till samtliga nyhetssidor i världen för att kunna ha kvar förhandsvisningsfunktion för länkar på sin plattform.

Artikel 13 handlar om att internetföretagen kommer att bli juridiskt ansvariga för upphovsrättsintrång som begås av användare av plattformen. Detta betyder i praktiken att internetföretagen nu måste ha uppladdningsfilter som förhindrar att användarna sprider upphovsrättat material. Ett sådant filter kräver stora resurser vilket kan bli ett problem för dom mindre aktörerna på marknaden.

Nu höjs kritiska röster ifrån många olika håll och förslaget kritiseras även enhälligt ifrån forskarvälrden. 169 forskare inom immaterialrätt och journalistik skriver att ett sådant förslag kommer att skada journalistiken och i förlängningen leda till en minskad mediemångfald.

Frågan är vilka för- respektive nackdelar kommer detta att innebära för svenska företag och privatpersoner, och vilken påverkan har beslutet på hur du använder internet idag?

 

Läs mer