AI förutser jordbävning med Google och Harvard

Forskare från Harvard och Google har skapat en lösning för att förutse efterskalv från jordbävningar. I lösningen använder man en AI-motor som man matat med historisk data från över 131000 huvudskalv. Lösningen kunde utifrån dessa förutse över 30000 efterskalv på ett mer korrekt sätt än Coulomb:s metod som man tidigare använt för att förutse efterskalv. Anledningen tros vara att AI-metoden tar multipla aspekter med i sin beräkning, något som Coulomb:s metod inte gör.

Tyvärr är metoden inte riktigt redo för realtidsmätning då metoden inte tar hänsyn till alla typer av efterskalv. Modellen tar inte heller hänsyn till komplexa fel. Modellen är dock på en god väg att förbättra möjligheten att förutse efterskalv så snart forskarna förfinat sina modeller.

 

Läs mer