Ta bättre beslut med Microsoft Power BI

Vi hanterar alla data. Under en arbetsdag skapas och analyseras mängder med information inom företaget. Alla möten, Excelfiler, CRM-system och besöksstatistik på hemsidan skapar just data. Skulle det inte vara bra om den gick att sammanställa visuellt?

Det är just det här som Power BI gör. Enkelt uttryckt är det ett verktyg som samlar in information från olika källor och sammanställer det på ett snyggt och lättbegripligt sätt. Genom dessa rapporter och visualiseringar blir det såklart enklaste att fatta beslut eller se trender i flödet.

Försäljningsstatistik eller lagerhållning i realtid är andra exempel på nät detta är användbart. Det som står ut särskilt med Microsoft PowerBI är att det är så enkelt och snillrikt att använda. Du kan enkelt koppla ihop information från ditt CRM, en egenbyggd Excellista och statistik från er webbapplikation. Allt detta får du i en och samma rapport. Det är som en dröm för din framtida styrelserapport.

Läs mer