Binero.cloud säkrar svensk data

Data i molnet har senaste tiden skapat en stor debatt och osäkerheten kring vart i världen data lagras och vilka lagstiftningar de omfattas av har skapat mycket oro. Oron blev inte mindre i och med att den nya amerikanska lagstiftningen Cloud Act trädde i kraft tidigare i år. Binero.Cloud är en lösning från Binero Group som levereras från Bineros egna redundanta och högpresterande datacenter placerade runt om i Sverige. All data i Binero.Cloud lagras enbart på svensk mark vilket gör att den också enbart lyder under svensk lagstiftning. Data i molnet för företag och myndigeter i Sverige kan med detta hanteras på säkrast möjliga sätt och i enlighet med alla krav och lagstiftningar. Dessutom lagras data på ett miljövänligt sätt. Med det senaste decenniets datatillväxt ute i världen har miljöfrågan kommit allt mer i fokus när det kommer till data och IT. Binero har valt att satsa på en grönare IT-värld och har därför låtit ett starkt hållbarhetsfokus genomsyra varje del av verksamheten – inte minst i sina datacenters. I norra Stockholm ligger Binero.Clouds senaste datahall där man uteslutande driver datahallen på förnybar energi, och som om inte det vore nog passar man även på att skicka tillbaks överskottsvärme på fjärrvärmenätet som värmer Stockholms hem och kontor.

Läs mer

  • Om Bineros lanserig här
  • Om Binero-Cloud här
  • Fler artiklar med Teknikfokus här